Fatima - posolstvo tragédie alebo nádeje?

Radi by sme vám predstavili zaujímavú knižku

kniha

"Fatima - posolstvo tragédie či nádeje?", ktorej autorom je Antonio A. Borelli, svetovo známy znalec Fatimy.

Čítanie tejto knihy je prístupné a pútavé zároveň. Zahŕňa komplexné informácie o posolstve z Fatimy, aktualizované po zverejnení tretej časti tajomstva zo strany Kongregácie pre náuku viery, v júni 2000.

Toto dobre dokumentujúce a zrozumiteľné dielo získalo radu ocenení zo strany kardinálov a biskupov. Napríklad kardinál Bernardino Echeverria Ruiz z Ekvádoru o knihe napísal: "Vydanie tohto diela iste prinesie mnoho dobra Božiemu ľudu a preto ho plne aprobujeme." Kardinál Vincentas Sladkevicius, arcibiskup z Kaunas a primas Litvy zase iniciatívu šíreniu tejto knižky v jeho krajine okomentoval týmito slovami: "Želáme úspech tejto akcii a chceme podporiť každého z účastníkov skrze našu modlitbu požehnania. "Podobne sa vyjadril aj Philip M. Hannan, arcibiskup New Orleans (USA):" Dúfam, že knižka prinesie veľký duchovný úžitok našej krajine. Nech je čo najviac šírená. "

Kniha "Fatima - posolstvo tragédie či nádeje?" bola preložená do 18 jazykov a jej náklad prekročil 4,7 milióna vydaní. Vďaka štedrosti mnohých katolíkov bola tiež šírená v krajinách bývalého ZSSR v rámci akcie "Svetlo na Východ", ktorej cieľom bolo dostať Fatimské posolstvo medzi obyvateľov národov najviac postihnutých ateizmom a komunizmom. Kardinál Silvio Oddi z Ríma o tejto akcii napísal: "Mám radosť z tejto akcie, rozširujúcej posolstvo Fatimy v Rusku. Prosím Najsvätejšiu Matku, aby ochraňovala túto potrebnú iniciatívu. "

album

V susednom Poľsku bola kniha vydaná už šesťkrát.

Kniha "Fatima - posolstvo tragédie či nádeje?" má 96 stránok a obsahuje množstvo ilustrácií. Jej cena je len 4 €.

kniha

Vďaka tejto knižke spoznáte pravé príčiny súčasnej krízy rodiny a morálneho úpadku spoločnosti, pred ktorým Matka Božia varovala už v roku 1917! Dozviete sa tiež, že predpovedala trest, ale aj triumf Jej Nepoškvrneného Srdca.

Knihu určite prečítate niekoľkokrát - nielen kvôli popísaným zjaveniam , ale tiež kvôli popisu tých zjavení a zázrakov, ktoré zasiahli celý svet a urobili z Fatimského zjavenia jednu z najpodivuhodnejších nadprirodzených udalostí 20.storočia.

Preto nepremeškajte túto príležitosť a objednajte si knihu ešte dnes, určite nebudete ľutovať!

Upozorňujeme, že pre veľký záujem je možné v rámci tejto kampane objednať iba jednu knihu s ružencom pre jedného záujemcu. Všetky prijaté objednávky budú postupne vybavené. Ďakujeme za pochopenie!

Objednávam výtlačok knižky "Fatima - posolstvo tragédie či nádeje?" (Jej cena je 4 € * za 1 ks).
 
E-mailová adresa::
Titul *:
Meno *:
Priezvisko *:
Ulica *:   
PSČ *:
Mesto / obec *:
Telefónne číslo:
 
 
  * povinné pole
 

 

* Táto suma je odporúčaným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

Copyright © Nadácia Slovakia Christiana, Palackého 4, 811 02 Bratislava

Zásady ochrany osobných údajov    •    Súhlas so spracovaním osobných údajov